Tu jesteś: Strona startowa » Dla mieszkańców » Przekaż 1% dla Orłowa

Przekazanie 1% podatku na cele społeczne nie wiąże się z ponoszeniem żadnych dodatkowych kosztów.

Dzięki temu możemy spowodować, że część pieniędzy z naszych podatków zostanie w naszej dzielnicy. Nasz procent z podatku może wpłynąć do organizacji działających w naszej dzielnicy wystarczy wpisać na druku PIT jedynie numer KRS organizacji.Organizacją Pożytku Publicznego (OPP) może być organizacja, która:

- prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
- nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzić ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
- cały dochód przeznacza na działalność pożytku publicznego;
- posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
- posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;
- podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości,
- sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości,
- przekazuje wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.


Poniżej przedstawiamy organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego - mające siedzibę w Gdyni Orłowo oraz takie, które działają na jej rzecz lub włączyły się jej poprawę i promocję.Towarzystwo Przyjaciół Orłowa


81-522 Gdynia, ul. Orłowska 6

KRS 0000030276

Kontakt do Towarzystwa Przyjaciół Orłowa: slawomir@kitowski.pl


Misja stowarzyszenia:


Uczestniczenie we wszechstronnym rozwoju Orłowa, jako części Gdyni. Dbałość o poznawanie dziejów tego obszaru oraz jego mieszkańców i zachowanie ich w społecznej, kulturalnej, artystycznej i naukowej pamięci. Inicjowanie i popieranie aktywności mieszkańców w zakresie oświaty, kultury, nauki i działalności gospodarczej. Ochrona środowiska ludzkiego, przyrodniczego i materialnego.Prowadzone działania przez stowarzyszenie:


Działalność muzealna i wystawiennicza:
-wystawa dotycząca życia i twórczości Stefana Żeromskiego (stała ekspozycja historyczna),
-profesjonalne wystawy artystyczne,
-skansen rybacki (ogólnodostępny na otwartym terenie).
Działalność kulturalna:
-spotkania i prelekcje historyczne, literackie, popularnonaukowe,
-koncerty kameralne.
Ochrona zabytków.


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST”

81-542 Gdynia, ul. Orłowska 70
Kontakt: +48 509 073 743 lub +48 506 514 183

Strona internetowa: www.pomost.pomorskie.pl
KRS:  0000106033

Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2002 roku w Gdyni z inicjatywy rodziców, aby wspierać rozwój i funkcjonowanie społeczne dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, pomagać ich rodzinom oraz kształtować postawy zrozumienia i akceptacji dla ich problemów. Zajmujemy się w szczególności pomocą dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), ale także pomagamy dzieciom, u których nadpobudliwość towarzyszy innym zaburzeniom (np. zespołowi Aspergera, zespołowi Tourette’a i innym zaburzeniom rozwojowym lub zachowania) Czytaj więcej …Stowarzyszenie pomocy chorym i niepełnosprawnym im. dr. Tomasza Kamińskiego

81-557 Gdynia, ul. Wrocławska 54
KRS 0000113861

Stowarzyszenie powstało aby pomóc w realizacji planów poprawy funkcjonowania "Przychodni Orłowo".
Dzięki darczyńcom uzupełniliśmy kwotę potrzebną do zainstalowania windy, bez której nasza Przychodnia nie mogłaby istnieć. Wyposażyliśmy część gabinetów w meble i sprzęt potrzebny do pracy.
Po latach winda wymaga generalnego remontu a jeszcze lepiej wymiany. Są to duże koszta. Równocześnie staramy się o coraz lepszą i nowocześniejszą aparaturę dla naszych pacjentów, dzięki której diagnozowanie i leczenie może być skuteczniejsze.Podaruj 1% organizacjom z Gdyni Orłowa – to nic nie kosztuje!_______

P. K.


13.02.2015


Źródło informacji: http://www.pozytek.gov.pl


Galerie tematyczne


O nas


Są dwa powody dla których został stworzony portal GdyniaOrłowo.pl:

1. Promocja atrakcji turystycznych Gdyni Orłowa.

2. Potrzeba zebrania w jednym miejscu rzetelnych informacji o dzielnic.

W serwisie znajdą Państwo: informacje o tym co się dzieje w Gdyni Orłowo oraz atrakcje turystyczne, noclegi i restauracje.

atrakcje orłowa, orłowo, noclegi orłowo, tanie noclegi orłowo, noclegi trójmiasto, tanie noclegi trójmiasto, rozkład jazdy orłowo, gdynia orłowo, ogłoszenia gdynia, ogłoszenia orłowo, nieruchomości orłowo,