Sobota, 25 kwietnia 2015 imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl
Tu jesteś: Strona startowa


Dokonując wyboru firmy, z którą mamy zamiar nawiązać współpracę, warto upewnić się, czy jest ona rzetelna. Biały wywiad, czyli wykorzystanie powszechnie dostępnych źródeł informacji o danym podmiocie gospodarczym, jest sposobem na to, aby uchronić się przed niesolidnym lub nieuczciwym kontrahentem. Sprawdzanie opinii o danej firmie w internecie może okazać się niewystarczające, gdyż trudno je zweryfikować pod kątem prawdziwości lub jest to czasochłonne.

Jakich więc szukać informacji, by móc stwierdzić, że firma, z którą mamy zamiar np. podpisać umowę, jest uczciwa i wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych? Odpowiedź na to pytanie znajdą państwo w poniższym artykule.


Na początek - czy firma istnieje?


Pytanie to z pozoru może wydawać się nieco śmieszne, lecz nic bardziej mylnego. Fakt posiadania przed domniemaną  firmę strony internetowej, czy deklaracje jej rzekomego przedstawiciela o jej istnieniu nie czynią z niej podmiotu gospodarczego, z punktu widzenia przepisów prawa. Zanim więc zdecydujemy się wpłacić jakąkolwiek sumę na konto osoby, która żąda od nas kaucji lub zaliczki, warto w pierwszej kolejności upewnić się, że mamy do czynienia z firmą, a nie osobą prywatną, która usiłuje wprowadzić nas w błąd.


Jak to zrobić?


Każdy podmiot gospodarczy posiada NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej). W sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, podatnicy mają obowiązek podać NIP na żądanie m.in. stronie czynności cywilnoprawnych. W przypadku firm NIP nie podlega ochronie danych osobowych i mamy prawo go poznać.

Podobnie jest w przypadku REGON-u. Jest to numer statystyczny podmiotu gospodarczego, widniejący w rejestrze Głównego Urzędu Statystycznego. Każda firma ma ustawowy obowiązek go posiadać.

Dysponując tymi danymi, możemy łatwo je zweryfikować, gdyż rejestr GUS jest dostępny w internecie na stronie  http://www.stat.gov.pl/regon/

Jednak, gdy z jakiś powodów osoba, z którą chcemy nawiązać współpracę, odmawia nam ujawnienia tych danych, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z oszustem.


KRS i EDG


Każdy nowopowstała firma zobowiązana jest dokonać rejestracji. Osoby fizyczne, które chcą prowadzić działalność gospodarczą lub założyć spółkę cywilną, dokonują wpisu do ewidencji  działalności gospodarczej. Pozostałe podmioty, jak spółki z o.o. lub fundacje, rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na nasze żądanie firma zobowiązana jest okazać nam aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Możemy również poprosić o ich kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem podpisem i pieczątką firmową. Aktualność tych dokumentów ma istotne znaczenie, gdyż dzięki temu upewniamy się, że firma nie zawiesiła działalności, nie jest w trakcie likwidacji lub nie została zlikwidowana.

W interesie każdego uczciwego przedsiębiorcy leży uwiarygodnienie się, więc nie powinniśmy napotkać żadnych problemów, gdy będziemy chcieli zapoznać się z dokumentami rejestrowymi firmy.

Zweryfikowanie prawdziwości wpisu do KRS można sprawdzić również on-line, pod adresem http://krs.ms.gov.pl/

Ogólnokrajowy rejestr obejmujący wszystkie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne jeszcze nie powstał. Istnieje co prawda centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej CEIDG, lecz jego baza danych obejmuje tych przedsiębiorców, którzy zarejestrowali swoją działalność po 1 lipca 2011r.

Ewidencje pozostałych podmiotów gospodarczych prowadzą Urzędy Gmin i to do nich należy zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie nam danych z prowadzanych przez nie ewidencji działalności gospodarczej.

Można to zrobić pisemnie lub osobiście. Niektóre gminy udostępniają też internetowe wyszukiwarki firm, których rejestracja nastąpiła na ich terenie.


Zadłużona firma


Zła kondycja finansowa firmy stawia pod znakiem zapytania jej zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań wobec kontrahentów lub pracowników. Lecz jak sprawdzić czy firma nie zalega z podatkami i czy terminowo reguluje swoje płatności?


Zobowiązania wobec Fiskusa


Urząd Skarbowy ma obowiązek wydać na nasze żądanie zaświadczenie o zaległościach podatkowych podatnika lub o nie zaleganiu w podatkach. Wymaga to jednak zgody firmy, z którą mamy zamiar nawiązać współpracę. Zgoda ta musi być wyrażona pisemnie, wraz z podpisem osoby do tego upoważnionej oraz potwierdzona pieczęcią firmową.


Czy firma jest wiarygodna finansowo?


Istnieje kilka sposobów, które pozwalają nam to sprawdzić. Jednym z nich jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, powstały na mocy ustawy z  20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest on jawny – każdy ma dostęp do zawartych w nim danych i każdy może otrzymać, w postaci poświadczonego raportu, informację o tym czy dana firma w nim figuruje. Trzeba tylko złożyć odpowiedni wniosek.

Można to zrobić w jednej z siedzib terytorialnych Krajowego Rejestru Sądowego lub przez stronę internetową www.ekrs.pl. Koszt raportu wynosi 30zł.


BIG


Biura Informacji Gospodarczej przyjmują, przechowują i udostępniają informacje gospodarcze dotyczące przedsiębiorców i konsumentów. Ich funkcjonowanie reguluje Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Za pośrednictwem BIG-ów można sprawdzić czy dany przedsiębiorca wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych.

W Polsce działają trzy Biura Informacji Gospodarczej, tzw. BIG.

 - InfoMonitor - Biuro Informacji Gospodarczej

 - Krajowy Rejestr Długów

 - Erif BIG SA

Jeśli jednak z jakiś powodów nie chcemy wyszukiwać tych informacji osobiście, możemy to zlecić firmom, zajmującym się wywiadem gospodarczym.


Płatnik VAT?


Zgodnie z przepisami nie każdy podmiot gospodarczy musi być płatnikiem VAT.

Należy jednak pamiętać, że zakupując towary lub usługi od podmiotu z niego zwolnionego, oraz

takiego, który nie zdecydował się być czynnym płatnikiem VAT-u, nie będziemy mogli, jako firma, sami go odliczyć.

Aby upewnić się czy nasz kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT, mamy prawo żądać, by okazał nam dokument potwierdzający jego rejestracje w Urzędzie Skarbowym jako płatnika VAT. Możemy tez sami zwrócić się do Urzędu Skarbowego, właściwego terytorialnie dla kontrahenta, o potwierdzenie tego. Zgodnie z przepisami Urząd Skarbowy jest zobowiązany udzielić nam tych informacji. Jest to o tyle istotne, gdyż odbierając fakturę VAT, wystawioną przez podmiot do tego nieuprawniony, konsekwencje z tego tytułu ponosimy przede wszystkim my.


 

Galerie tematyczne

Pogoda

Lekkie zachmurzenie

22°C

Gdynia

Lekkie zachmurzenie
Wilgotność: 25%

Legenda i historia Gdyni Orłowo


Legenda Gdyni Orłowo

6 stycznia 1666 roku, w dniu święta Trzech Króli, w okolicy wsi Kolibki miał miejsce opisany poniżej przypadek:

„Wówczas liczni rybacy stojący na brzegu ujrzeli w powietrzu dwa walczące ze sobą owięcej

 

O Serwisie GdyniaOrłowo.pl

Portal jest serwisem wielotematycznym, którego głównym celem jest promowanie dzielnicy Gdynia Orłowo, oraz całego regionu. Dokładamy wszelkich starań by każdy, zarówno lokalna społeczność jak i wszystkie osoby zaintwięcej

 

 


e-mail: kontakt@gdyniaorlowo.pl

O nas


Są dwa powody dla których został stworzony portal GdyniaOrłowo.pl:

1. Promocja niewątpliwych atrakcji turystycznych Gdyni Orłowa.

2. Potrzeba zebrania w jednym miejscu rzetelnych informacji o dzielnicy, aby poszerzyć świadomość mieszkańców o tym co się dzieje w miejscu, w którym mieszkają.

Gdynia Orłowo to dzielnica z wielkim potencjałem, a my przyjęliśmy za cele:

- pomóc „rozwinąć jej skrzydła”, tak aby stała się miejscem, w którym nie tylko warto spędzić weekend czy wakacje, ale i żyć;

- informować mieszkańców i przybywających do naszej dzielnicy o wszystkich zmianach, atrakcjach, wydarzeniach, planach dla dzielnicy itp.;

- promować lokalne inicjatywy i lokalny biznes;

- przybliżać opinie, projekty oraz plany instytucji, które nas reprezentują lub dbają o naszą dzielnicę;

- promować wybitnych mieszkańców naszej dzielnicy, uczniów orłowskich szkół oraz pracowników orłowskich instytucji;

- zbliżać mieszkańców i motywować ich do wspólnego działania dla naszego wspólnego dobra;

W serwisie znajdą Państwo: aktualne wydarzenia w Orłowie i informacje, atrakcje turystyczne zarówno trójmiejskie jak i w Gdyni Orłowo, noclegi w Gdyni Orłowie, nieruchomości w Gdyni oraz opinie naszych mieszkańców.

Jednym słowem to wszystko co w Orłowie się dzieje i dziać będzie.

atrakcje orłowa, orłowo, noclegi orłowo, tanie noclegi orłowo, noclegi trójmiasto, tanie noclegi trójmiasto, rozkład jazdy orłowo, gdynia orłowo, ogłoszenia gdynia, ogłoszenia orłowo, nieruchomości orłowo,