Tu jesteś: Strona startowa
We wtorek 29 kwietnia o 18.00 w siedzibie Rady dzielnicy Orłowo mieszczącej się w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Orłowskiej 27 odbyło się zapowiadane od dawna, także na naszym portalu, zebranie w sprawie budżetu obywatelskiego 2014r. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, radni miasta i dzielnicy.

Prowadzący spotkanie Radny Miasta Gdyni pan Andrzej Bień zapraszał kolejno autorów projektów obywatelskich do przedstawienia i omówienia swoich pomysłów zagospodarowania pieniędzy, jakie miasto Gdynia przeznaczyło w tym roku na realizację inicjatyw obywatelskich. Lista projektów obejmowała 13 pozycji ale autor projektu ostatniego, wspólnego dla Orłowa i Karwin, postanowił dokonać poprawek i w końcowej wersji ograniczyć się  tylko do propozycji dla Karwin. Zatem lista projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Orłowa w 2014r. obejmuje ostatecznie 12 inwestycji.  Łączny ich koszt wyniósłby ok. 540000 i taką sumę można uznać za niezbędną do realizacji najpilniejszych potrzeb mieszkańców. Niestety budżet obywatelski obejmuje 30% tej sumy, więc trzeba dokonać bolesnej selekcji.

Warto przypomnieć, że mamy do rozdysponowania sumę 129 132,24 zł a o jej przeznaczeniu zadecyduje głosowanie mieszkańców, którzy od 8 – 19 maja br. będą mogli wybrać najbardziej popularny projekt. Urząd Miejski 8 maja przedstawi listę, na której znajdą się zgłoszenia spełniające warunki przewidziane procedurami i regulaminem a także wykonalne z punktu widzenia prawnego, technicznego itp. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy, także niepełnoletni, zameldowani w Gdyni. Głosować będziemy na stronie internetowej miasta po wpisaniu imienia i nazwiska oraz numeru PESEL.

Radny dzielnicy Orłowo pan Grzegorz Baczul omawiając swój projekt budowy boiska do piłki koszykowej i siatkowej na terenie Zespołu Szkół nr 5, którego łączna kwota wyniesie 125 500 zł, zwrócił uwagę, ze młodzież tej szkoły nie ma boiska z prawdziwego zdarzenia. Ponadto w całym Orłowie nie istnieje ani jedno boisko do koszykówki. A najlepszym miejscem na jego lokalizację byłoby boisko Zespołu Szkół nr 5, ponieważ jest ono położone w rekreacyjnej części dzielnicy, gdzie większość mieszkańców spędza swój wolny czas. Zatem boisko  dobrze służyłoby nie tylko szkolnej młodzieży a po godzinach lekcyjnych i w czasie wakacji także wszystkim mieszkańcom. Boisko będzie monitorowane bezpieczne. Koszt tego przedsięwzięcia jest spory i dlatego tegorocznym projektem objęta byłaby to tylko część koniecznych nakładów. Profesjonalne boisko do koszykówki i siatkówki wymaga bowiem: po pierwsze przebudowy istniejącego boiska asfaltowego i pokrycia go nawierzchnią poliuretanową, zamontowania potrzebnych urządzeń sportowych a w kolejnym, drugim  etapie, dobudowania następnych powierzchni tworzących w sumie pełnowymiarowy, przewidziany standardami obiekt. Projekt pana Baczula obejmowałby tylko pierwszą część inwestycji. W trakcie pytań kierowanych do projektodawcy  podnoszono przede wszystkim obawę, czy obiekt będzie należycie chroniony i bezpieczny. Okazuje się, że plan monitoringu dla boiska już jest opracowany.

Kolejny projekt, z uwagi na nieobecność autora, przedstawił  pan Bień. Chodzi o plac zabaw na Kolibkach wyposażony w urządzenia specjalnie do tego przeznaczone. Pomysł zyskał już aprobatę Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, co wyraził  jego prezes  pan Sławomir Kitowski. Chodzi o ideę tworzenia w Kolibkach parku rodzinnego, miejsca na rodzinną rekreację. Problematyczna jest tylko własność tego terenu ale 20 czerwca decyzje w tej sprawie zostaną podjęte. Gdyby teren pozostał w gestii miasta a także w przypadku, gdy nowy właściciel zaakceptuje formułę tworzenia parku rodzinnego, plac zabaw dla dzieci na tym terenie byłby cenną inicjatywą.

Rozbudowa miejskiego lodowiska w Gdyni jest projektem wspólnym 14 dzielnic. Koszt całości to ok. 307 tys. Realizacja tej inwestycji wymagałaby tego, by aż dla 14. dzielnic budowa lodowiska była priorytetem. Czy uda się osiągnąć taką jednomyślność? Na odpowiedź na to pytanie musimy poczekać do 19 maja, kiedy ogłoszone zostaną wyniki głosowania.

Pan Bogdan Mazurek zgłosił projekt utwardzenia nawierzchni drogi gruntowej, tego odcinka ul. Adwokackiej, która prowadzi do posesji nr 1 i nr 2. Chodzi o położenie płyt YOMB na płaszczyźnie 49 m x 5 m i ułożenie chodnika z kostki betonowej po obu stronach ulicy. Wartość inwestycji wyniosłaby 93 tys.

O zbudowanie nawierzchni parkingu przy Zespole Szkół nr 6 w Gdyni zabiega projekt, którego autorką jest pani Balbina Rogal. Z parkingu korzystają rodzice dowożący dzieci do szkoły oraz nauczyciele. Nawierzchnia jest nierówna, płyty chodnikowe, których użyto do jej budowy pozapadały się utrudniając parkowanie na i tak niedogodnym, bo wąskim terenie. Koszt nowej stabilnej nawierzchni z kostki betonowej wyniósłby 75 000 zł.

Terenu Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Wrocławskiej 52 dotyczy również projekt pani Beaty. Proponuje ona dostawę i montaż 13 elementów tworzących zewnętrzną siłownię na świeżym powietrzu. Obiekt składałby się z różnych urządzeń sprawnościowych przystosowanych do potrzeb uczniów.

Na zebraniu zabrakło autora kolejnych aż czterech projektów, z ich treścią zapoznał wszystkich prowadzący zebranie radny pan Bień. Trzy z tych pomysłów dotyczą unormowania ruchu drogowego na ulicach Akacjowej, Świerkowej i w okolicach mola. Jeden ma na celu poprawę walorów estetycznych na Promenadzie Królowej Marysieńki. Łączny koszt czterech projektów  to 20800zł. Zebrani podkreślali, że część z tych zadań znajduje się już w planach działania właściwych przedsiębiorstw komunalnych i nie jest zasadne obciążanie nimi budżetu obywatelskiego. Pan Kitowski wyjaśnił, że TPO uzyskało już aprobatę Tawerny Orłowskiej dotyczącą zakazu parkowania w sezonie, w końcowym odcinku ul.Orłowskiej. Chodzi o stworzenie w okolicach domku Żeromskiego przestrzeni sportowo-rekreacyjnej wolnej od samochodów i spalin.

Taki jest też zamiar pani Elżbiety, która zgłosiła projekt siłowni plenerowej (koszt 70 000) składającej się z 5 urządzeń postawionych na specjalnie przygotowanej do tego nawierzchni w okolicach lasku za osiedlem Orłowska Riviera. Wiele dzielnic dysponuje już takimi siłowniami i cieszą się popularnością mieszkańców, zarówno seniorów pragnących utrzymać sprawność fizyczną jak i młodzieży. Prezes TPO zwrócił uwagę, że instalacja tak zaplanowana objęłaby  tzw. Wzgórze Mewy – część pasa nadmorskiego, który z racji położenia powinien spełniać funkcje reprezentacyjną Orłowa, podobnie jak skwerek Suchanka i Promenada Królowej Marysieńki. Natomiast idealnym miejscem na siłownię plenerową byłby przestrzeń parku w Kolibkach – miejsca rekreacji rodzinnej. Inną możliwą lokalizacją mógłby być teren znajdujący się między parkingiem przy ul. Orłowskiej a Orłowską Rivierą, względnie inne miejsce, najlepiej chętnie wybierane na spacery tereny wzdłuż rzeki Kaczej.

Kolejny projekt został przedstawiony przez autorkę panią Barbarę Marwicką zakłada remont chodnika biegnącego od skrzyżowania ul.Wrocławskiej z ul.Wielkopolską do Placu Górnośląskiego. Potrzebne będzie także ustawienie słupków, które uniemożliwią dziko parkującym kierowcom rozjeżdżanie zieleni (lub raczej jej resztek) i płyt chodnika. Projekt zakłada także posadzenie drzew i otoczenie ich mini trawnikami. Koszt 94800 zł. Biorąc pod uwagę finanse, autorka rozważa możliwość zgłoszenia modyfikacji swojego projektu tylko do prac związanych z remontem chodnika, bo to jest najważniejsze, kwestie zieleni odsuwając w czasie.

Niezrealizowane w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego projekty będą przedmiotem analiz poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego i Rady Miasta ponieważ są de facto wykazem koniecznych do zrealizowania potrzeb, wynikających z troski o bezpieczeństwo, życiowy komfort mieszkańców i estetykę dzielnicy. Zaangażowanie uczestników w dyskusję nad projektami i nie tylko, nie skończyło się jeszcze po zamknięciu zebrania. Cieszy fakt, że nie brakuje osób, którym leży na sercu piękno i funkcjonalność naszego Orłowa.


________

Notowała
E.J.

 

30.04.2014


Galerie tematyczne


O nas


Są dwa powody dla których został stworzony portal GdyniaOrłowo.pl:

1. Promocja atrakcji turystycznych Gdyni Orłowa.

2. Potrzeba zebrania w jednym miejscu rzetelnych informacji o dzielnic.

W serwisie znajdą Państwo: informacje o tym co się dzieje w Gdyni Orłowo oraz atrakcje turystyczne, noclegi i restauracje.

atrakcje orłowa, orłowo, noclegi orłowo, tanie noclegi orłowo, noclegi trójmiasto, tanie noclegi trójmiasto, rozkład jazdy orłowo, gdynia orłowo, ogłoszenia gdynia, ogłoszenia orłowo, nieruchomości orłowo,