Tu jesteś: Strona startowa

Budżet Obywatelski dla Orłowa wynosi 129.132,24 zł. O jego przeznaczeniu  po raz pierwszy zdecydują  sami  mieszkańcy w głosowaniu w dniach 8 – 19 maja br. Co ważne: w głosowaniu mogą także brać udział osoby niepełnoletnie.
 

Harmonogram przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gdyni. Przewiduje on, że do 2 kwietnia zostanie zamknięta wstępna lista zgłoszonych projektów, potem nastąpi czas społecznej debaty nad propozycjami trwający, aż do 30 kwietnia. Ostateczna lista z propozycjami, które podlega będą głosowaniu, pojawi się do 8 maja. Głosować mogą osoby zameldowane w Orłowie i posiadające PESEL, bo takie dane należy w trakcie głosowania przedstawić.

Tajniki procedury przyznania budżetu obywatelskiego wyjaśniła mi przewodnicząca Rady Dzielnicy Orłowo pani Jadwiga Kubiak.

- O tym, jaki projekt lub jakie projekty zostaną zaakceptowane, zdecydują sami mieszkańcy, Rada Dzielnicy nie jest stroną w sposobie rozdzielania pieniędzy. Głosowanie odbywać się będzie drogą elektroniczną za pomocą specjalnej aplikacji. Osoby, które nie mają dostępu do internetu  będą mogły dokonać głosowania na komputerach mieszczących się w siedzibach rad dzielnic, w filiach bibliotecznych a także bezpośrednio w Urzędzie Miasta Gdyni. Wygra ten projekt, lub te projekty, które w głosowaniu mieszkańców w dniach od 8 do 19 maja otrzymają największą ilość głosów.

W jednym z postów zamieszczonych na stronie internetowej naszego portalu pojawił się wpis mieszkańca: „Rada może teraz zaszaleć z kasą i rozdawać...”.

- To dość typowy sposób postrzegania możliwości Rady Dzielnicy, jest on jednak zupełnie błędny. Możemy działać tylko w ramach zakreślonych przez statut dzielnicy. Statut jest dostępny dla mieszkańców Orłowa na stronie internetowej Urzędu Miasta. Rada jest organem społecznym, służy wspieraniu inicjatyw mieszkańców i pośredniczeniem w kontaktach z właściwymi wydziałami urzędu, które mają kompetencje do podejmowania decyzji. Mamy wpływ jedynie na zagospodarowywanie środków finansowych przyznawanych radzie corocznie na działalność wynikającą ze statutu. Potocznie nazywamy go budżetem społecznym i jest on znacznie niższy niż Budżet Obywatelski omawiany w naszej rozmowie.

W zeszłym roku Gdynia otrzymała z rąk Prezydenta RP Pana Komorowskiego nagrodę obywatelską za realizację projektów społecznych, w których stroną współdecydującą byli mieszkańcy. To zobowiązuje. Czy zatem możemy uznać, że mieszkańcy Gdyni zdali egzamin z postawy obywatelskiej.


- Jak najbardziej, ale zawsze może być lepiej. Myślę, że w kształtowaniu postawy obywatelskiej ogromną role odgrywają urzędy i ich pracownicy. Gdy ktoś, zostanie potraktowany podmiotowo, gdy urzędnik ze zrozumieniem i oddaniem rozpatrzy sprawę ”petenta”, wtedy wzrasta poziom jego zaangażowania w sprawy publiczne, tworzy się poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro. Postawa obywatelska zaczyna się w dobrze funkcjonującym urzędzie państwowym, który potrafi wspierać „obywatela” w rozwiązywaniu jego problemów.
Ponadto dobrym przykładem społecznej inicjatywy obywatelskiej  jest zaangażowanie radnych, będących przecież mieszkańcami dzielnicy, w pracach kolejnych kadencji rady.

O wykorzystaniu pieniędzy z Budżetu Obywatelskiego zadecydują zatem mieszkańcy Orłowa. Czy wybrany zostanie jeden bardziej kosztowny projekt, który pochłonie całą kwotę dotacji, czy może kilka mniejszych, zlokalizowanych w różnych miejscach Orłowa?

- Na opublikowanej liście projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego dla dzielnicy Orłowo znalazło się 12 projektów  typowo orłowskich  i trzy wspólne: jeden wspólny dla Orłowa i Małego Kacka, drugi dla Orłowa i Karwin, a trzeci wspólny dla wszystkich dzielnic Gdyni. W tym ostatnim planuje się rozbudowę miejskiego lodowiska. Niektórzy mieszkańcy zgłaszali się do nas na konsultacje w sprawie swoich pomysłów.

Budżet Obywatelski przewiduje fundusze na estetyzację otoczenia, rekreację, poprawę bezpieczeństwa oraz remonty. Który obszar uważa Pani za najważniejszy?

- Potrzeb jest wiele. W ostatnim czasie rada postanowiła poświęcić więcej uwagi np. rekreacji i dlatego w swoim corocznym budżecie zaplanowała zadanie budowy siłowni plenerowej na końcu ul.Orłowskiej.
Taki pomysł zgłosili także mieszkańcy w ramach Budżetu Obywatelskiego. Cieszę się, bo uważam, że w czasach, w których zewsząd otaczają nas betonowe płyty, relaks na świeżym powietrzu w tak wspaniałym plenerze nadmorskiego Orłowa, ma  dla mieszkańców ogromne znaczenie. Może tym razem idea plenerowej siłowni będzie miała więcej szczęścia. W  kwietniu zaprosimy mieszkańców na spotkanie i dyskusje o zgłoszonych projektach. Liczę na to, że w trakcie zebrania zostanie wypracowany jakiś pogląd, jakie projekty należy wspierać, by zapewnić im powodzenie  w głosowaniu, by mogły zostać zrealizowane. Zarządzenie w sprawie przekazania wybranych projektów do realizacji przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta i jednostki miejskie powinno zostać wydane - zgodnie z harmonogramem - pod koniec maja br.
Dziękuję bardzo za rozmowę.


Budżet Obywatelski dla Orłowa przewiduje sfinansowanie projektów na kwotę 129 132,24 zł. Jest to suma, która  rozsądnie wykorzystana może wpłynąć na jakość życia mieszkańców i  sprawić, że turyści będą postrzegać naszą  dzielnicę jako miejsce zadbane i dobrze gospodarowane. A takiego wizerunku  pragnęlibyśmy wszyscy.________

E. J.


25.03.2014

Galerie tematyczne


O nas


Są dwa powody dla których został stworzony portal GdyniaOrłowo.pl:

1. Promocja atrakcji turystycznych Gdyni Orłowa.

2. Potrzeba zebrania w jednym miejscu rzetelnych informacji o dzielnic.

W serwisie znajdą Państwo: informacje o tym co się dzieje w Gdyni Orłowo oraz atrakcje turystyczne, noclegi i restauracje.

atrakcje orłowa, orłowo, noclegi orłowo, tanie noclegi orłowo, noclegi trójmiasto, tanie noclegi trójmiasto, rozkład jazdy orłowo, gdynia orłowo, ogłoszenia gdynia, ogłoszenia orłowo, nieruchomości orłowo,