Tu jesteś: Strona startowa

22 czerwca 2016 r. na XXII sesji Rady Miasta uchwalono zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nadmorskiej części Orłowa. W głosowaniu wzięło udział 21 Radnych, 13 głosów (Samorządność) było za poparciem uchwały, 7 osób z klubu Prawa i Sprawiedliwości po wygłoszeniu swojego stanowiska zagłosowało przeciw wprowadzeniu zmian, 1 osoba wstrzymała się od głosu.


Przez ostatnie lata najwięcej emocji budziły proponowane zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla działek, na terenie których znajdują się budynki dawnego Maxima. Do dziś przeznaczone one były tylko na usługi turystyczne i kultury. Urzędnicy wbrew opinii mieszkańców wystąpili z projektem zmiany miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczając na tym terenie rozszerzenie możliwości przeznaczenia zabudowy o budownictwo mieszkaniowe.

Swoje uwagi do projektów za każdym razem składali Rada Dzielnicy Orłowo, Towarzystwo Przyjaciół Orłowa oraz mieszkańcy. Bardzo niewielka część z nich została uwzględniona.


Najważniejsze zmiany jakie zostały zatwierdzone w projekcie:

- Karta terenu 024, 026 i 025, obecne kompleksy apartamentów wzdłuż ul. Plażowej, rozdzielone ul. Króla Jana III oraz nowa inwestycja od ul. Przebendowskich. Zatwierdzony projekt zakłada na tym obszarze usługi turystyki, zabudowę jednorodzinną wolno stojącą i zabudowę wielorodzinną w budynkach do 4 mieszkań na wspólnej hali garażowej. Zmianą jest zniesienie wcześniejszego obowiązku przeznaczenia części zabudowy na usługi turystyki.
- Karta terenu 027, B - obszar dawnego Maxima od strony morza, A - obszar gdzie obecnie znajduje się dawna chata rybacka przy ul. Orłowskiej (teren "z tyłu Maxima"). Dzięki zgłaszanym uwagom do projektów teren został podzielony na dwie części A i B, a na nim mogą powstać usługi turystyki, kultury oraz w tylnej części zabudowa wielorodzinna niska. Nie jest to satysfakcjonujące rozwiązanie dla mieszkańców jednak dzięki niemu jest wysoce prawdopodobne, że od strony Promenady powstanie np. kawiarnia, restauracja, wypożyczalnia sprzętu plażowego itp. usługi wzbogacające zbyt małą infrastrukturę turystyczną w naszej dzielnicy. Linię zabudowy będzie wyznaczał ostatni z budynków od strony morza osiedla Riviera Orłowska znajdujący się po drugiej stronie ul. Orłowskiej.- Karta terenu 044, teren znajdujący się w I strefie ochrony konserwatorskiej wzdłuż ul. Spacerowej zabudowany dawnym pensjonatem "Słońce". Nowy plan dopuszcza wydzielenie/realizację do 8 lokali mieszkalnych na ul. Spacerowej 9. Na pozostałej części terenu będzie możliwa do zrealizowania zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierających do 4 mieszkań i zabudowa jednorodzinna z pokojami gościnnymi. Charakter zabudowy będzie nawiązywał do koncepcji zabudowy w sąsiedztwie. 

- Karta terenu 045, działka wzdłuż ulicy Spacerowej, sąsiadująca z dawnym pensjonatem Słońce, obecnie znajduje się tam dziki parking. Według zatwierdzonego planu powstanie w tym miejscu zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierających do 8 mieszkań na wspólnej hali garażowej oraz usługi.

- Karta terenu 046, obszar na którym znajdują się pozostałości po dawnym domu młynarza (pozostałości po zespole młyńskim), objęte ochroną konserwatorską. Mocno o wyłączenie tego terenu z projektu zmiany m. p. z. p. zabiegało Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, dzięki ich staraniom prace ziemne będą musiały być prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Według zatwierdzonego planu powstanie w tym miejscu zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierających do 4 mieszkań na wspólnej hali garażowej oraz usługi a ich zabudowa będzie nawiązywała do koncepcji osiedla Nowe Orłowo.

- Karta terenu 059, teren położony w II strefie ochrony konserwatorskiej, pomiędzy ul. Spacerową a rzeką Kaczą, sąsiadujący z obszarem należącym do systemu Natura 2000 - pod nazwą Klify i Rafy Kamienne Orłowa. Cały ten teren w pierwotnych projektach miał być przeznaczony na budownictwo mieszkaniowe, analogicznie do terenów 045 i 046. Dzięki wiedzy oraz doświadczeniu mieszkańców naszej dzielnicy udało się ocalić ten piękny teren z zabytkowym drzewostanem. Według nowego zatwierdzonego projektu w tym miejscu będzie zieleń urządzona - ogólnodostępna. Teren nie może być zabudowany ale dopuszcza się obiekty małej architektury, urządzenia rekreacyjne i sportowe z utwardzeniem podłoża maksymalnie do 20% powierzchni terenu. Teren nie może być również grodzony.

- Karta terenu 061, obszar znajdujący się pomiędzy pomiędzy Rivierą Orłowską a parkingiem na ul. Orłowskiej. Zatwierdzone na tym terenie zostały usługi turystyczne i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie plany mieszkańców dotyczące zwiększenia parkingu, który w obecnej chwili jest całkowicie niewystarczający.
Więcej szczegółów >>


Poniżej prezentujemy skan pisma - wezwania skierowanego do Rady Miasta Gdyni przez Radę Dzielnicy Orłowo:

Gdynia Orłowo traktowana jest jako tereny inwestycyjne i pomimo znacznego zwiększania się liczby mieszkań, nie wzrasta liczba zameldowanych mieszkańców. Co oznacza mniejsze podatki dla miasta i małe środki dla naszej dzielnicy na inwestycje i rozwój jej infrastruktury.

Orłowo powoli traci również naturalny charakter miejscowości turystycznej i staje się coraz bardziej zatłoczone, co niekorzystnie wpływa na komfort mieszkańców ale również na ceny nieruchomości.


Artykuły powiązane:


Radni Gdyni chcą zmienić przeznaczenie terenów przy plaży w Gdyni Orłowie >>


Maxim i okolice po raz -enty >>


________

P.K.

22.06.2016
 


Foto: http://www.gdynia.pl


Najwięcej emocji przez ostatnie lata budził plan zagospodarowania przestrzennego dla

działek, na terenie których znajdują się budynki dawnego Maxima, które do dzis przeznaczone

były tylko na usługi turystyczne i usługi kultury.
Urzędnicy wbrew opinii mieszkańców wystąpili z projektem zmiany miejskiego plaun

zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) dopuszczając na tym terenie rozszerzenie

możliwości przeznaczenia zabudowy o budownictwo mieszkaniowe. Pisaliśmy o tym w artykule

p.t. „Radni Gdyni chcą zmienić przeznaczenie trenów przy plaży w Gdyni-Orłowie”.

Swoje uwagi do projektów za każdym razem składali Rada Dzielnicy Orłowo, Towarzystwo

Przyjaciół Orłowa oraz mieszkańcy. Bardzo niewielka część z nich została uwzględniona.

Najważniejsze zmiany jakie zoatały zatwierdzone w projekcie:

- Karta terenu 024, 026 i 025, obecne kompleksy apartamentów wzdłuż ul. Plażowej,  

rozdzielone ul. Króla Jana III oraz nowa inwestycja od u;. Przebendowskich. Zatwierdzony

projekt zakłada na tym obszarze usługi turystyki, zabudowę jednorodzinną wolno sojącą i

zabudowę wielorodzinną w budynkach do 4 mieszkań na wspólnej hali garażowej. Zmianą jest

zniesienie wcześniejszego obowiązku przeznaczenia części zabudowy na usługi turystyki.

- Karta terenu 027, B - obszar dawnego Maxima od strony morza, A - obszar gdzie obecnie

znajduje się dawna chata rybacka przy ul. Orłowskiej teren "z tyłu Maxima". Zmiany

dotyczące tej działki wywołały największe poruszanie. Dzięki zgłaszanym uwagom do projektów

teren został podzielony na dwie części A i B, a na nim mogą powstać usługi turystyki,

kultury oraz w tylniej części zabudowa wielorodzinna niska. Nie jest to satysfakcjonujące

rozwiązanie jednak dzięki niemu jest wysoce prawdopodobne, że od stronu Promenady powstanie

np. kawiarnia, restauracja, wypożyczalnia sprzętu plażoweo itp. usługi wzbogacające zbyt

małą infrastrukturę turystyczną w naszej dzielnicy.

- Karta terenu 044, teren znajdujący się w I strefie ochrony konserwatorskiej wzdłóż ul.

Spacerowej zabudowany dawnym pensjonatem "Słońce". Nowy plan dopuszcza

wydzielenie/realizację do 8 lokali mieszkalnych na ul. Spacerowej 9. Na pozostałej części

terenu będzie możliwa do zrealizowania zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierającycj do

4 mieszkań i zabudowa jednorodzinna z pokojami gościnnymi. Charakter zabudowy będzie

nawiązywał do koncepcji zabudowy w sąsiedztwie.  

- Karta terenu 045, działka wzdłuż ulicy Spacerowej, sąsiadująca zdawnym Pensjonatem

Słońce, obecnie znajduje się tam dziki parking. Według zatwierdzonego planu powstanie w tym

miejscu zabudowa wielorodzinna w budynkach zawierających do 8 mieszkań na wspólnej hali

garażowej oraz usługi.

- Karta terenu 046, na którym znajdują się pozostałości po dawnym domu młynarza

(pozostałości po zespole młyńskim), objęte ochroną konserwatorską. Mocno o wyłączenie tego

terenu z projektu zmiany planu zabiegało Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, dzięki ich

staraniom prace ziemne będą musiały być prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Według

zatwierdzonego planu powstanie w tym miejscu zabudowa wielorodzinna w budynkach

zawierających do 4 mieszkań na wspólnej hali garażowej oraz usługi a ich zabudowa będzie

nawiązywała do koncepcji osiedla Nowe Orłowo.

- Karta terenu 059, teren położony w II strefie ochrony konserwatorskiej, pomiędzy ul.

Spacerową a rzeką Kaczą, sąsiadujący z obszarem należącym do systemu Natura 2000 - podnazwą

Klify i Rafy Kamienne Orłowa. Cały ten teren w pierwotnych projektach miał być przeznaczony

na budownictwo mieszkaniowe, analogicznie do terenów 045 i 046. Dzięki wiedzy o

doświadczeniu mieszkańców naszej dzielnicy udało się ocalić ten piękny teren ze względu na

zabytkowy drzewostan. Według nowego zatwierdzonego projektu w tym miejscu będzie zieleń

urządzona - ogólnodostępna. Teren nie może być zabudowany, dopuszcza się obiekty małej

architektury, urządzenia rekreacyjne i sportowe z utwardzeniem podłoża maksymalnie do 20%

powierzchni terenu. Teren nie może być grodzony.

- Karta terenu 061, obszar znajdujący się pomiędzy pomiędzy Rivierą Orłowską a parkingiem.

Zatwierdzone na tym terenie zostały usługi turystyczne i nie byłoby w tym nic dziwnego

gdyby nie plany mieszkańców dotyczące zwiększenia parkingu, który w obecnej chwili jest

całkowicie niewystarczający.

Więcej szczegółów >> http://www.gdynia.pl/g2/2016_06/109203_fileot.pdf


Orłowo jest traktowane jako zyskowne tereny inwestycyjne i pomimo znacznego zwiększania się

liczby mieszkań nie wzrasta liczba zameldowanych mieszkańców. Co oznacza mniejsze podatki

dla miasta i małe środki dla naszej dzielnicy na inwestycje i rozwój dzielnicy.

Orłowo powoli traci również naturalny charakter miejscowości turystycznej i staje się coraz

bardziej zatłoczone, co niekorzystnie wpływa na komfort mieszkańców ale również na ceny

nieruchomości.


________

P.K.

22.06.2016

Artykuły powiązane:
Radni Gdyni chcą zmienić przeznaczenie terenów przy plaży w Gdyni Orłowie >>

http://www.gdyniaorlowo.pl/news/radni-gdyni-chca-zmienic-przeznaczenie-trenow-przy-plazy-w

-gdyni-orlowie
Maxim i okolice po raz -enty >> http://gdyniaorlowo.pl/orlowo/maxim-i-okolice-po-raz-enty
 
Galerie tematyczne


O nas


Są dwa powody dla których został stworzony portal GdyniaOrłowo.pl:

1. Promocja atrakcji turystycznych Gdyni Orłowa.

2. Potrzeba zebrania w jednym miejscu rzetelnych informacji o dzielnic.

W serwisie znajdą Państwo: informacje o tym co się dzieje w Gdyni Orłowo oraz atrakcje turystyczne, noclegi i restauracje.

atrakcje orłowa, orłowo, noclegi orłowo, tanie noclegi orłowo, noclegi trójmiasto, tanie noclegi trójmiasto, rozkład jazdy orłowo, gdynia orłowo, ogłoszenia gdynia, ogłoszenia orłowo, nieruchomości orłowo,