Tu jesteś: Strona startowa » Dla mieszkańców » Rada Dzielnicy
Drodzy sąsiedzi oddaliśmy swoje głosy i wybraliśmy nową Radę Dzielnicy Orłowo, w składzie 15 osób. Uprawnionych do głosowania w całym Orłowie było 5710 wyborców. Ze swojego prawa wyborczego skorzystało łącznie 703 mieszkańców naszej dzielnicy, niestety, aż 17 głosów było nieważnych. Frekwencja wzrosła od ostatnich wyborów i wynosi 12,31%, z czego jesteśmy bardzo dumni!


Prezentujemy skład nowej Rady Dzielnicy Orłowo (2015 - 2019):


1. Henryk Antoni Wiszniowski 74 lata - popierany przez Samorządność, zdobył 83 głosy.
Kustosz wystawy pt."Wspomnienie o Stefanie Żeromskim". Członek Towarzystwa Przyjaciół Orłowa.Od 32 lat mieszkający w Orłowie przy ul. Inżynierskiej. Był już Radnym Dzielnicy Orłowo w 2003 roku. Współpracuje z Miejskim Klubem Seniora w Orłowie.

Ze swojej strony widzi potrzebę podjęcia działań mających na celu między innymi:
- zadbanie o większe bezpieczeństwo w dzielnicy;
- wypracowanie, zaproponowanie i zapewnienie dla dzieci i młodzieży, alternatywnych form "zagospodarowania" ich wolnego czasu między innymi poprzez czynne uprawianie sportu i rekreacji;
- kontynuowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego orłowskich ulic, placów i chodników;
- w większym zakresie dbanie o ochronę środowiska naturalnego, w tym swobodnego dostępu do brzegów rzeki Kaczej oraz poprawę jakości jej wody, co w istotnym stopniu decyduje o czystości wody morskiej przy orłowskich plażach;
- zagospodarowanie obszaru Kolibek;
- podjęcie szerokiej współpracy z innymi radami dzielnic i organizacjami pozarządowymi.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni i liczymy, że szeroka wiedza oraz dotychczasowa działalność Pana Henryka będzie służyła dla dobra naszej dzielnicy.

2. Dawid Michał Biernacik 31 lat - popierany przez Samorządność zdobył, 79 głosów.
Orłowianin od 25 lat, absolwent Szkoły Podstawowej nr 8 na ul. Orłowskiej. Kontynuuje tradycję rodziny od 3 pokoleń mieszkającej i działającej społecznie na rzecz Orłowa – tata był radnym naszej dzielnicy oraz działał w zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Orłowa; mama za bezinteresowną pracę z dziećmi niepełnosprawnymi odznaczona została m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. Sam także, będąc Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki, działa społecznie. Zawodowo jest klimatologiem, pracuje w Oddziale Morskim IMGW-PIB w Gdyni. Interesuje się ponadto sportem (należał do AZS UG) i historią - uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach historycznych w Gdyni jak obchody Grudnia ‘70, Parada Niepodległości, Marsz Pamięci Żołnierzom Wyklętym. W wolnej chwili prowadzi stronę kibiców Arki – arkowcy.pl.

W Radzie Dzielnicy Orłowo pragnie wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie w działalności społeczno-charytatywnej oraz działalności na rzecz integracji osób niepełnosprawnych (m.in. organizował obchody dni dziecka, aukcje i zbiórki świąteczne, współpracował ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym i wiele innych). Cyklicznie organizuje także liczne turnieje sportowe dla dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych i realizacji projektów z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz zadań publicznych Urzędu Miasta Gdyni, które z powodzeniem można wykorzystać także w Orłowie. Jeśli chodzi konkretnie o wcześniejszą działalności na rzecz naszej dzielnicy to np. w ramach akcji „bezpieczne szkoły z Arką” w 2011 roku rozdał tysiące odblasków dla dzieci klas I-III,  a w roku 2013 w obu orłowskich szkołach podstawowych (SP 8 i SP 11) zorganizował wizyty piłkarzy Arki i wręczył wszystkim dzieciom wyprawki szkolne.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni i liczymy, że dzięki jego doświadczeniu Orłowo również, stanie się miejscem tętniącym życiem z imprezami sportowymi!

3. Jan Marcin Strawiński 39 lat - popierany przez Samorządność, zdobył 74 głosy.
Wiceprezes zarządu - Blue Activ Sp. z o.o. (Gdańsk), członek organu nadzoru - Gdańskiego Klubu Sportowego Wybrzeże S.A., Wiceprezes zarządu - Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk, Wiceprezes zarządu - Multi Marine Service (Gdynia Orłowo ul. Plażowa).

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni i liczymy, że Radny swoje społeczne i sportowe doświadczenia wykorzysta również w naszej dzielnicy!

4. Barbara Kinga Marchwicka 31 lat - popierana przez Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, zdobyła 71 głosów.
Wraz z rodziną przeprowadziła się do Orłowa w 2000 roku. Ukończyła Politechnikę Gdańską na wydziale Architektury. Obecnie pracuje jako architekt - urbanista w miejskiej jednostce budżetowej zajmującej się planowaniem przestrzennym w naszym mieście. Współtwórczyni, ze strony społecznej, Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego, koordynatorka edycji programu "Gdynia zielona od podwórka". Otrzymała również nominację do nagrody Super Samorząd 2014. Zgłosiła własny projekt do Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku, nie wygrał ale miasto wzięło go pod uwagę i został częściowo zrealizowany z innych środków – chodnik przy ul. Wielkopolskiej, koło Pl. Górnośląskiego. Wzięła udział w projekcie Fundacji Batorego „Masz Głos Masz Wybór”, dzięki któremu zostało przyznane wsparcie merytoryczne do przeprowadzenia ewaluacji procedury Budżetu Obywatelskiego. Prowadzi zajęcia edukacyjne w Infobox-ie, dla młodzieży z gdyńskich szkół, na temat planowania przestrzennego "Tak to się robi w Gdyni".

W Radzie Dzielnicy szczególny nacisk chciałaby położyć na:
- edukację przestrzenną rady oraz mieszkańców. Szczególnie ważny jest dla niej związek pomiędzy jakością przestrzeni publicznej (nie w kontekście jej ekskluzywności, ale dostępności!), a jakością naszego życia. Uważa, że inwestycje w Orłowie powinny w sposób szczególny uwzględniać rolę jaką przestrzenie wspólne, mają w budowaniu tożsamości naszej dzielnicy. Dotyczy to nie tylko Orłowa Nadmorskiego, ale również takich miejsc jak Plac Górnośląski czy rejon pałacu i parku przy ul. Folwarcznej;
- poprawę sposobu realizacji Budżetu Obywatelskiego na poziomie Rady Dzielnicy oraz poszukiwanie podobnej formuły dla rozdysponowywania budżetu inwestycyjnego dzielnicy. Główną uwagę chciałabym zwrócić na diagnozę potrzeb mieszkańców – budżet to jedno z dostępnych narzędzi. Dobrze, aby nie był on traktowany intuicyjnie albo co gorsza jak konkurs „kto najskuteczniej zareklamował swój pomysł”;
- wzmocnienie kompetencji rady dla sprawnej i możliwie partycypacyjnej realizacji swoich zadań;
- wypracowanie „dobrej praktyki” współpracy z Radą Miasta i Urzędem Miasta;

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że osoba z takimi, kwalifikacjami, doświadczeniem oraz sukcesami będzie dbała o naszą dzielnicę!

5.  Grzegorz Zbigniew Baczul 48 lat - kandydat niezależny, zdobył 57 głosów.
Od urodzenia mieszka w Orłowie, uczęszczał wraz z żoną do orłowskiej Szkoły Podstawowej nr 8 i tym śladem poszły również ich dzieci. Prowadzi działalność gospodarczą, która zajmuje się produkcją maszyn do obróbki drewna oraz cykliniarek na terenie naszej dzielnicy.  6 lat był przewodniczącym Rady Rodziców w Zespole Szkół nr 5 a od 4 lat jest jedynym niezależnym radnym naszej dzielnicy oraz przewodniczącym komisji ds. sportu i bezpieczeństwa. Z sukcesem sam zrealizował obywatelski projekt „Budowa boiska do piłki koszykowej i piłki siatkowej” przy Zespole Szkół Nr 5 , który został poparty przez największą liczbę mieszkańców dzielnicy. Jako radny doprowadził do utworzenia profesjonalnego parkingu rowerowego oraz zajmuje się ustalaniem kolejnych lokalizacji dla rowerowej infrastruktury. Wspólnie z kilkoma Radnymi nie dopuścił do całkowitego odrzucenia pieniędzy dla naszej dzielnicy.

W kolejnej kadencji chciałby:
- dokończyć rozpoczęte projekty związane ze sportem i bezpieczeństwem,
- kontynuować współpracę z młodymi ludźmi w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej oraz organizacji imprez o charakterze sportowym,
- poszerzyć współpracę z Klubem Seniora w Orłowie.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że taki aktywny działacz będzie dbał o naszą dzielnicę!

6.  Franciszek Damian Sierszyński 20 lat - kandydat niezależny, zdobył 47 głosów.
Student politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, który całe życie mieszka w Orłowie.
Ponadto członek koła naukowego KWMP Convertum, a także reporter akademickiego Radia MORS.
Założyciel lokalnej drużyny oraz kapitan Sporting Orłowo, która godnie reprezentuje naszą dzielnicę na arenie całego Trójmiasta. Młody i aktywny człowiek z pasją realizujący swoje cele! Umie współpracować w drużynie!

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że taki aktywny młody człowiek będzie dbał o naszą dzielnicę!

7. Dorota Katarzyna Dunst 51 lat - popierana przez Samorządność, zdobyła 42 głosy.
Gdynianka od czterech pokoleń. Mieszka w Orłowie. Mama dwóch dorosłych synów Bartłomieja i Konrada, teściowa Kasi oraz szczęśliwa babcia cudownej Zosi.

Nauczycielka matematyki w II LO w Gdyni.

Od 1993 r. należy do NSZZ „Solidarność”. Przez dwie kadencje w Komisji Rewizyjnej, a obecnie jest członkiem KM Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdyni (druga kadencja). W latach 2010-14 uczestniczyła w spotkaniach Rady Sekcji Oświaty w Gdańsku. Jest współorganizatorką i uczestniczką uroczystości patriotycznych, szanując i krzewiąc historię najnowszą.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni i liczymy, że Radna będzie działała dla dobra również naszej orłowskiej oświaty!

8. Piotr Andrzej Czajkowski 52 lata - kandydat niezależny, zdobył 36 głosów. Został wybrany większością głosów na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Orłowo.

9.  Michał Paweł Podkowski 34 lata - kandydat niezależny, zdobył 25 głosów.
Od urodzenia mieszkający wraz z rodziną w Orłowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 8 w naszej dzielnicy. Ukończył dwa kierunki studiów Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz specjalistyczne studia Techniki Dentystycznej. Prowadzi własne Laboratorium Dentystyczne w Orłowie. Ma dwójkę dzieci syna Olafa małego hokeistę oraz córeczkę Biankę, która bez koloru różowego nie wyobraża sobie świata, oboje chodzą do przedszkola na ul. Miodowej.

Od 4 lat jest radnym dzielnicy. Do tej pory zdobył wiedzę o działalności Rady Dzielnicy, umiejętność pisania wniosków konkursowych oraz projektów. Z sukcesem przeforsował projekty infrastruktury drogowej oraz doprowadził do przekazania części środków finansowych z budżetu Rady Dzielnicy, na cele edukacyjno - sportowe. Wspólnie z kilkoma Radnymi nie dopuścił do całkowitego odrzucenia pieniędzy dla naszej dzielnicy.

W kolejnej kadencji chciałby:
- wdrożyć przygotowany projekt społeczny dotyczący poprawy stanu nawierzchni dróg i chodników w Orłowie,
- dokończyć rozpoczęte inicjatywy,
- ułatwić komunikację pomiędzy Radą Dzielnicy a mieszkańcami,
- ułatwić dostęp do informacji dotyczących nowych wydarzeń, remontów i inwestycji, przed ich rozpoczęciem.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że taki zaangażowany oraz otwarty na współpracę człowiek będzie dbał o naszą dzielnicę!

10. Alicja Baldis - Kopeć 45 lat - kandydatka niezależna, zdobyła 23 głosy.
Architekt krajobrazu starający się wpływać na jakość otoczenia. Problemy stara się rozwiązać poprzez współdziałanie z urzędnikami. Głównymi jej celami jest integracja mieszkańców oraz zakończenie podziału na "starych" i "młodych". Brak oficjalnych informacji o działalności na rzecz naszej dzielnicy.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że architekt krajobrazu będzie dbał o naszą dzielnicę i ją upiększał!

11. Bohdana Barańczyk 55 lat - popierana przez Samorządność, zdobyła 23 głosy.
Prowadzi działalność gospodarczą - skup opakowań szklanych.

12. Sławomir Zygmunt Kwiek 44 lata - kandydat niezależny, zdobył 20 głosów.

13. Adam Janusz Borodo 30 lat - popierany przez Samorządność, zdobył 18 głosów.
Były wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście. Po rezygnacji z mandatu przez Adama Borodo radną dzielnicy została od września 2016 roku Paulina Kacprzak 31 lat - kandydatka niezależna, Redaktor Naczelna portalu GdyniaOrłowo.pl i pasjonatka rozwoju osobistego.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni oraz liczymy, że swoje dotychczasowe doświadczenie Radnego Dzielnicy Śródmieście wykorzysta dla dobra naszej dzielnicy!

14. Danuta Adela Mróz - Lisowska 61 lat - kandydatka niezależna, zdobyła 18 głosów.
Radca prawny specjalizujący się w sprawach ochrony zdrowia. Członek Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, wspiera lokalną społeczność przed nadmierną aktywnością deweloperów w naszej dzielnicy.

Chce prowadzić darmowe porady prawne w naszej dzielnicy.

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że osoba z takim doświadczeniem prawniczym i wiedzą o inwestycjach deweloperskich będzie dbała o naszą dzielnicę!

15. Wojciech Karol Dąbrowski 33 lata - kandydat niezależny, zdobył 15 głosów.
W Orłowie mieszka od 10 lat. Jest ojcem trójki dzieci, synowie Damian i Dominik uczęszczają do zespołu szkół nr 8, a 9 miesięczna córka Nadia wraz z mamą Olgą korzystają z uroków Orłowa podczas codziennych spacerów. Ukończył studia na wydziale ekonomii w kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studia podyplomowe w zakresie Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami. Na studiach był członkiem  organizacji studenckiej AEGEE i brał udział w organizacji eventów i szkoleń.
Obecnie pracuje w dużej i prężnie prosperującej firmie budowlanej, realizującej ciekawe i prestiżowe inwestycje również na terenie Orłowa.

W Radzie Dzielnicy szczególny nacisk chciałby położyć na:
- rozwój infrastruktury sportowej oraz poprawę bezpieczeństwa, gdyż sądzi, iż są to bardzo ważne aspekty życia codziennego wszystkich mieszkańców (w zdrowym ciele zdrowy duch),
- komunikację pomiędzy Radą Dzielnicy a mieszkańcami, w celu informowania o bieżących działaniach i planowanych inwestycjach.

Liczymy, że Radny wykorzysta swoje zaangażowanie oraz umiejętność organizacji eventów dla dobra naszej dzielnicy!Wspólnie z nową radą będzie pracowała Joanna Statuch, zajmująca się obsługą biura i "dobra dusza" dla wszystkich mieszkańców!
BIURO RADY DZIELNICY mieści się w Zespole Szkół Nr 5 przy ul.Orłowskiej 27.

TELEFON:  (58) 664-92-75
E-MAIL:  rada.orlowo@gdynia.pl

GODZINY PRACY BIURA:
Wtorek 11:00 - 18:00
Czwartek 08:00 - 15:00Gratulujemy i życzymy samych sukcesów!
___________


P.K.


30.03.2015


Artykuły powiązane:

Rada Dzielnicy Orłowo 2011 - 2015 >>


Źródła:

- http://www.gdynia.pl

- http://www.gdynia.iq.pl

- http://www.gdynia-srodmiescie.info

- http://www.solidarnosc.gda.pl/wp-content/uploads/2014/10/dunst.jpg

- http://www.arkowcy.pl

- https://www.facebook.com/sportingorlowo

- https://www.facebook.com/profile.php?id=100009118458478&fref=ts

- https://www.facebook.com/alicja.baldini?fref=ts

- https://www.facebook.com/a.borodo?ref=ts&fref=ts

- https://www.facebook.com/profile.php?id=100000460212010&fref=ts

- Krajowy Rejestr Sądowy

- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

- Materiały archiwalne o kandydatach do Rady Miasta i Rady Dzielnicy Orłowo
Galerie tematyczne


O nas


Są dwa powody dla których został stworzony portal GdyniaOrłowo.pl:

1. Promocja atrakcji turystycznych Gdyni Orłowa.

2. Potrzeba zebrania w jednym miejscu rzetelnych informacji o dzielnic.

W serwisie znajdą Państwo: informacje o tym co się dzieje w Gdyni Orłowo oraz atrakcje turystyczne, noclegi i restauracje.

atrakcje orłowa, orłowo, noclegi orłowo, tanie noclegi orłowo, noclegi trójmiasto, tanie noclegi trójmiasto, rozkład jazdy orłowo, gdynia orłowo, ogłoszenia gdynia, ogłoszenia orłowo, nieruchomości orłowo,